Ceramics

 • Tomohiro Uchida
  Free cup

  3,300円(税込) jpy

  Tomohiro Uchida Free cup
 • Takuji Hayashi
  Kannuki flat plate 6sun

  3,300円(税込) jpy

  Takuji Hayashi Kannuki flat plate 6sun
 • Takuji Hayashi
  Kannuki flat plate 7sun

  4,400円(税込) jpy

  Takuji Hayashi Kannuki flat plate 7sun
 • Takuji Hayashi
  Kannuki flat plate 8sun

  6,050円(税込) jpy

  Takuji Hayashi Kannuki flat plate 8sun
 • CARL-HARRY STALHANE
  TABLE LAMP

  319,000円(税込) jpy

  CARL-HARRY STALHANE TABLE LAMP
 • Tomohiro Uchida
  Rim plate 7sun

  7,700円(税込) jpy

  Tomohiro Uchida Rim plate 7sun
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou K

  44,000円(税込) jpy

  Tamotsu Funakoshi Kokutou K
 • CARL-HARRY STALHANE
  SYT VASE

  264,000円(税込) jpy

  CARL-HARRY STALHANE SYT VASE
 • CARL-HARRY STALHANE
  SOD VASE

  264,000円(税込) jpy

  CARL-HARRY STALHANE SOD VASE
 • CARL-HARRY STALHANE
  SYA VASE

  330,000円(税込) jpy

  CARL-HARRY STALHANE SYA VASE
 • CARL-HARRY STALHANE
  BOWL

  132,000円(税込) jpy

  CARL-HARRY STALHANE BOWL
 • CARL-HARRY STALHANE
  SOD VASE

  297,000円(税込) jpy

  CARL-HARRY STALHANE SOD VASE
 • Carl-Harry STALHANE
  SGF VASE

  297,000円(税込) jpy

  Carl-Harry STALHANE SGF VASE
 • CARL-HARRY STALHANE
  SHX BOWL

  99,000円(税込) jpy

  CARL-HARRY STALHANE SHX BOWL
 • CARL-HARRY STALHANE
  SRN VASE

  330,000円(税込) jpy

  CARL-HARRY STALHANE SRN VASE
 • Jacques & Dani Ruelland
  Bottle

  847,000円(税込) jpy

  Jacques & Dani Ruelland Bottle
 • Tomohiro Uchida
  Vase

  SOLDOUT

  Tomohiro Uchida Vase
 • Tomohiro Uchida
  Soba choko

  SOLDOUT

  Tomohiro Uchida Soba choko
 • Tomohiro Uchida
  Bowl M

  SOLDOUT

  Tomohiro Uchida Bowl M
 • Takuji Hayashi
  Kannuki oval dish S

  SOLDOUT

  Takuji Hayashi Kannuki oval dish S
 • Takuji Hayashi
  Kannuki oval dish M

  SOLDOUT

  Takuji Hayashi Kannuki oval dish M
 • Takuji Hayashi
  Kannuki oval dish L

  SOLDOUT

  Takuji Hayashi Kannuki oval dish L
 • Takuji Hayashi
  Black oval dish L

  SOLDOUT

  Takuji Hayashi Black oval dish L
 • Takuji Hayashi
  Black oval dish S

  SOLDOUT

  Takuji Hayashi Black oval dish S
 • Takuji Hayashi
  Black oval dish M

  SOLDOUT

  Takuji Hayashi Black oval dish M
 • Tomohiro Uchida
  Rim plate 6sun

  SOLDOUT

  Tomohiro Uchida Rim plate 6sun
 • Tomohiro Uchida
  Rim plate 8sun

  SOLDOUT

  Tomohiro Uchida Rim plate 8sun
 • Tomohiro Uchida
  Kobachi

  SOLDOUT

  Tomohiro Uchida Kobachi
 • Tomohiro Uchida
  Bowl

  SOLDOUT

  Tomohiro Uchida Bowl
 • Tomohiro Uchida
  Coffee cup & saucer

  SOLDOUT

  Tomohiro Uchida Coffee cup & saucer
 • Tomohiro Uchida
  Tea cup & saucer

  SOLDOUT

  Tomohiro Uchida Tea cup & saucer
 • Tomohiro Uchida
  Hachi large

  SOLDOUT

  Tomohiro Uchida Hachi large
 • Tomohiro Uchida
  Hachi small

  SOLDOUT

  Tomohiro Uchida Hachi small
 • Tomohiro Uchida
  Hanaire A

  SOLDOUT

  Tomohiro Uchida Hanaire A
 • Tomohiro Uchida
  Hanaire B

  SOLDOUT

  Tomohiro Uchida Hanaire B
 • Midori Uchida
  Rakuyaki I

  SOLDOUT

  Midori Uchida Rakuyaki I
 • Midori Uchida
  Rakuyaki H

  SOLDOUT

  Midori Uchida Rakuyaki H
 • Midori Uchida
  Rakuyaki G

  SOLDOUT

  Midori Uchida Rakuyaki G
 • Midori Uchida
  Rakuyaki F

  SOLDOUT

  Midori Uchida Rakuyaki F
 • Kenta Anzai
  Kaki W

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki W
 • Kenta Anzai
  Kaki V

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki V
 • Yoko Komae
  man & women E

  SOLDOUT

  Yoko Komae man & women E
 • Yoko Komae
  man & women D

  SOLDOUT

  Yoko Komae man & women D
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou J

  SOLDOUT

  Tamotsu Funakoshi Kokutou J
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou I

  SOLDOUT

  Tamotsu Funakoshi Kokutou I
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou H

  SOLDOUT

  Tamotsu Funakoshi Kokutou H
 • Keita Matsunaga
  Monuke no.17

  SOLDOUT

  Keita Matsunaga Monuke no.17
 • Keita Matsunaga
  Monuke no.24

  ( price on request )

  SOLDOUT

  Keita Matsunaga Monuke no.24  ( price on request )
 • Keita Matsunaga
  Monuke no.13

  SOLDOUT

  Keita Matsunaga Monuke no.13
 • Youichi Shiraishi
  no.001

  SOLDOUT

  Youichi Shiraishi no.001
 • Youichi Shiraishi
  no.002

  SOLDOUT

  Youichi Shiraishi no.002
 • Midori Uchida
  Rakuyaki no.002

  SOLDOUT

  Midori Uchida Rakuyaki no.002
 • Midori Uchida
  Rakuyaki no.001

  SOLDOUT

  Midori Uchida Rakuyaki no.001
 • Yoko Komae
  man & women B

  SOLDOUT

  Yoko Komae man & women B
 • Yoko Komae
  man & women C

  SOLDOUT

  Yoko Komae man & women C
 • Yoko Komae
  man & women A

  SOLDOUT

  Yoko Komae man & women A
 • Kenta Anzai
  Kaki S

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki S
 • Kenta Anzai
  Kaki R

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki R
 • Kenta Anzai
  Kaki Q

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki Q
 • Youichi Shiraishi
  no.009

  SOLDOUT

  Youichi Shiraishi no.009
 • Youichi Shiraishi
  no.010

  SOLDOUT

  Youichi Shiraishi no.010
 • Midori Uchida
  Tankabachi no.001

  SOLDOUT

  Midori Uchida Tankabachi no.001
 • Midori Uchida
  Tankabachi no.002

  SOLDOUT

  Midori Uchida Tankabachi no.002
 • Midori Uchida
  Tankabachi no.003

  SOLDOUT

  Midori Uchida Tankabachi no.003
 • Youichi Shiraishi
  no.013

  SOLDOUT

  Youichi Shiraishi no.013
 • Youichi Shiraishi
  no.015

  SOLDOUT

  Youichi Shiraishi no.015
 • Midori Uchida
  Rakuyaki C

  SOLDOUT

  Midori Uchida Rakuyaki C
 • Midori Uchida
  Rakuyaki E

  SOLDOUT

  Midori Uchida Rakuyaki E
 • Midori Uchida
  Rakuyaki D

  SOLDOUT

  Midori Uchida Rakuyaki D
 • Midori Uchida
  Rakuyaki B

  SOLDOUT

  Midori Uchida Rakuyaki B
 • Midori Uchida
  Rakuyaki A

  SOLDOUT

  Midori Uchida Rakuyaki A
 • CARL-HARRY STALHANE
  SBU VASE

  SOLDOUT

  CARL-HARRY STALHANE SBU VASE
 • CARL-HARRY STALHANE
  SNM VASE

  SOLDOUT

  CARL-HARRY STALHANE SNM VASE
 • CARL-HARRY STALHANE
  SOE VASE

  SOLDOUT

  CARL-HARRY STALHANE SOE VASE
 • CARL-HARRY STALHANE
  SOK VASE

  SOLDOUT

  CARL-HARRY STALHANE SOK VASE
 • Taro Tabuchi
  Ichirinzashi D

  SOLDOUT

  Taro Tabuchi Ichirinzashi D
 • Taro Tabuchi
  Ichirinzashi E

  SOLDOUT

  Taro Tabuchi Ichirinzashi E
 • Taro Tabuchi
  Ichirinzashi H

  SOLDOUT

  Taro Tabuchi Ichirinzashi H
 • Taro Tabuchi
  Ichirinzashi G

  SOLDOUT

  Taro Tabuchi Ichirinzashi G
 • Kenta Anzai
  Kaki N

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki N
 • Kenta Anzai
  Kaki M

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki M
 • Kenta Anzai
  Kaki P

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki P
 • Kenta Anzai
  Kaki O

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki O
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou G

  SOLDOUT

  Tamotsu Funakoshi Kokutou G
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou F

  SOLDOUT

  Tamotsu Funakoshi Kokutou F
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou E

  SOLDOUT

  Tamotsu Funakoshi Kokutou E
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou D

  SOLDOUT

  Tamotsu Funakoshi Kokutou D
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou C

  SOLDOUT

  Tamotsu Funakoshi Kokutou C
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou B

  SOLDOUT

  Tamotsu Funakoshi Kokutou B
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou A

  SOLDOUT

  Tamotsu Funakoshi Kokutou A
 • Taro Tabuchi
  Kaki C

  SOLDOUT

  Taro Tabuchi Kaki C
 • Taro Tabuchi
  Ichirinzashi B

  SOLDOUT

  Taro Tabuchi Ichirinzashi B
 • Taro Tabuchi
  Ichirinzashi A

  SOLDOUT

  Taro Tabuchi Ichirinzashi A
 • Akifumi Fukazawa
  Kaki B

  SOLDOUT

  Akifumi Fukazawa Kaki B
 • Akifumi Fukazawa
  Kaki A

  SOLDOUT

  Akifumi Fukazawa Kaki A
 • Carl-Harry STALHANE
  VASE

  SOLDOUT

  Carl-Harry STALHANE VASE
 • Carl-Harry STALHANE
  SOD VASE

  SOLDOUT

  Carl-Harry STALHANE SOD VASE
 • Kenta Anzai
  Ichirinzashi E

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Ichirinzashi E
 • Kenta Anzai
  Kotsubo C

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kotsubo C
 • Kenta Anzai
  Kotsubo B

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kotsubo B
 • Kenta Anzai
  Kotsubo A

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kotsubo A
 • Kenta Anzai
  Obachi

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Obachi
 • Kenta Anzai
  Kaki L

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki L
 • Kenta Anzai
  Kaki K

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki K
 • Kenta Anzai
  Kaki J

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki J
 • Carl-Harry STALHANE
  VASE small

  SOLDOUT

  Carl-Harry STALHANE VASE small
 • Kenta Anzai
  Kaki F

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki F
 • Kenta Anzai
  Kaki I

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki I
 • Kenta Anzai
  Kaki B

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki B
 • Kenta Anzai
  Kaki D

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki D
 • Kenta Anzai
  Kaki A

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki A
 • Kenta Anzai
  Kougou

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kougou
 • Wilhelm Kage
  Surrea Series B

  SOLDOUT

  Wilhelm Kage Surrea Series B
 • Wilhelm Kage
  Surrea Series C

  SOLDOUT

  Wilhelm Kage Surrea Series C
 • CARL-HARRY STALHANE
  VASE

  SOLDOUT

  CARL-HARRY STALHANE VASE
 • CARL-HARRY STALHANE
  SOT VASE

  SOLDOUT

  CARL-HARRY STALHANE SOT VASE
 • CARL-HARRY STALHANE
  SOC VASE

  SOLDOUT

  CARL-HARRY STALHANE SOC VASE

Click to Close