Ceramics

 • CARL-HARRY STALHANE
  SBU VASE

  200,000 jpy

  CARL-HARRY STALHANE SBU VASE
 • CARL-HARRY STALHANE
  SNM VASE

  150,000 jpy

  CARL-HARRY STALHANE SNM VASE
 • CARL-HARRY STALHANE
  SOE VASE

  SOLDOUT

  CARL-HARRY STALHANE SOE VASE
 • CARL-HARRY STALHANE
  SYT VASE

  200,000 jpy

  CARL-HARRY STALHANE SYT VASE
 • CARL-HARRY STALHANE
  SOD VASE

  200,000 jpy

  CARL-HARRY STALHANE SOD VASE
 • CARL-HARRY STALHANE
  SYA VASE

  250,000 jpy

  CARL-HARRY STALHANE SYA VASE
 • CARL-HARRY STALHANE
  SOK VASE

  SOLDOUT

  CARL-HARRY STALHANE SOK VASE
 • CARL-HARRY STALHANE
  BOWL

  100,000 jpy

  CARL-HARRY STALHANE BOWL
 • CARL-HARRY STALHANE
  SOD VASE

  225,000 jpy

  CARL-HARRY STALHANE SOD VASE
 • Kenta Anzai
  Kaki N

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki N
 • Kenta Anzai
  Kaki M

  90,000 jpy

  Kenta Anzai Kaki M
 • Kenta Anzai
  Kaki P

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki P
 • Kenta Anzai
  Kaki O

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki O
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou G

  SOLDOUT

  Tamotsu Funakoshi Kokutou G
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou F

  SOLDOUT

  Tamotsu Funakoshi Kokutou F
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou E

  SOLDOUT

  Tamotsu Funakoshi Kokutou E
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou D

  40,000 jpy

  Tamotsu Funakoshi Kokutou D
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou C

  SOLDOUT

  Tamotsu Funakoshi Kokutou C
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou B

  40,000 jpy

  Tamotsu Funakoshi Kokutou B
 • Tamotsu Funakoshi
  Kokutou A

  SOLDOUT

  Tamotsu Funakoshi Kokutou A
 • Taro Tabuchi
  Kaki C

  70,000 jpy

  Taro Tabuchi Kaki C
 • Taro Tabuchi
  Ichirinzashi B

  SOLDOUT

  Taro Tabuchi Ichirinzashi B
 • Taro Tabuchi
  Ichirinzashi A

  SOLDOUT

  Taro Tabuchi Ichirinzashi A
 • Akifumi Fukazawa
  Kaki B

  SOLDOUT

  Akifumi Fukazawa Kaki B
 • Akifumi Fukazawa
  Kaki A

  28,000 jpy

  Akifumi Fukazawa Kaki A
 • Carl-Harry STALHANE
  SGF VASE

  225,000 jpy

  Carl-Harry STALHANE SGF VASE
 • Carl-Harry STALHANE
  VASE

  170,000 jpy

  Carl-Harry STALHANE VASE
 • Carl-Harry STALHANE
  SOD VASE

  140,000 jpy

  Carl-Harry STALHANE SOD VASE
 • Kenta Anzai
  Ichirinzashi E

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Ichirinzashi E
 • Kenta Anzai
  Kotsubo C

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kotsubo C
 • Kenta Anzai
  Kotsubo B

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kotsubo B
 • Kenta Anzai
  Kotsubo A

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kotsubo A
 • Kenta Anzai
  Obachi

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Obachi
 • Kenta Anzai
  Kaki L

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki L
 • Kenta Anzai
  Kaki K

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki K
 • Kenta Anzai
  Kaki J

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki J
 • Carl-Harry STALHANE
  VASE small

  SOLDOUT

  Carl-Harry STALHANE VASE small
 • Kenta Anzai
  Kaki F

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki F
 • Kenta Anzai
  Kaki I

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki I
 • Kenta Anzai
  Kaki B

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki B
 • Kenta Anzai
  Kaki D

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki D
 • Kenta Anzai
  Kaki A

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kaki A
 • Kenta Anzai
  Kougou

  SOLDOUT

  Kenta Anzai Kougou
 • Wilhelm Kage
  Surrea Series B

  SOLDOUT

  Wilhelm Kage Surrea Series B
 • Wilhelm Kage
  Surrea Series C

  SOLDOUT

  Wilhelm Kage Surrea Series C
 • CARL-HARRY STALHANE
  SHX BOWL

  75,000 jpy

  CARL-HARRY STALHANE SHX BOWL
 • CARL-HARRY STALHANE
  VASE

  300,000 jpy

  CARL-HARRY STALHANE VASE
 • CARL-HARRY STALHANE
  SOT VASE

  SOLDOUT

  CARL-HARRY STALHANE SOT VASE
 • Jacques & Dani Ruelland
  Bottle

  770,000 jpy

  Jacques & Dani Ruelland Bottle

Click to Close